Jaarprogramma 2021 - 2022

Zondag 12 sept Reisje

                                 Cie: Mart, Robert, Gerhard

                                 Verslag: Engbert

Vrijdag 24 september Jaarvergadering

                                  Notulen: Piet

Vrijdag 8 oktober Onderwerp: Het verslag als rederijkers uitdaging

                                 Cie: Herry, Dik, Fia

                                 Poëzie: Lodewijk

                                 Proza: Robert

                                 Verslag: Babs

Herfstvakantie

Vrijdag 29 oktober Onderwerp: Waddeneilanden

                                Cie: Auke, Elisa, Froukje

                                Poëzie: Lisette, Greet D

                                Proza: Herry

                                Verslag: Maaike

Vrijdag 12 november Onderwerp: Workshop Poëzie

                                Cie: Bestuur

                                Verslag: Ans

Vrijdag 26 november Onderwerp: Marieke Lucas Rijneveld

is vervallen

                                 Cie: Raymond, Winnie, Esther

                                 Poëzie: Enna

                                 Proza: Taeke

                                 Verslag: Marianne

Vrijdag 10 december Onderwerp: Creatief met water
is vervallen Werd ZOOM rond brief schrijven aan ...

                                 Cie: Anneke, Greet B, Lisette

                                 Poëzie: Hanke

                                 Proza: Froukje

                                 Verslag: Winnie

Kerstvakantie

Vrijdag 14 januari 2022 Nieuwjaarsbijeenkomst en Thomasvaer & Pieternel ZOOM

                               Cie: Bestuur

                               Verslag: Bram

Vrijdag 28 januari Onderwerp: Esther Gerritsen VERVALT

                              Cie: Maaike, Piet, Ans

                              Poëzie: Esther

                              Proza: Anneke

                              Verslag: Gerhard

Toneelvoorstellingen 11, 12, 13 februari UITGESTELD

                              Verslag: Raymond

Voorjaarsvakantie

Vrijdag 4 maart Onderwerp: ‘Mijn vrouw pikt zeepjes’

                              Cie: Bram, Engbert, Lodewijk

                              Poëzie: Tineke

                              Proza: Winnie

                              Verslag: Greet D

Vrijdag 18 maart Onderwerp: Spoken word

                              Cie: Ciska, Greet vD, Gerhard

                              Poëzie: Bram

                              Proza: Ans

                              Verslag: Froukje

Vrijdag 1 april Onderwerp: Teksten van Huub van der Lubbe

                              Cie: Remcke, Elisa, Robert

                              Poëzie: Maaike

                              Proza: Greet B

                              Verslag: Esther

17, 18 april Pasen

Vrijdag 22 april Onderwerp: Vrouwen in de kunsten

                           Cie: Marianne, Marjan, Babs

                           Poëzie: Greet D

                           Proza: Engbert

                           Verslag: Herry

27 april Oranjemarkt

Meivakantie eerste week van mei

13 mei Onderwerp: Ramsey Nasr

                          Cie: Taeke, Mart, Hanke

                          Poëzie: Raymond

                          Proza: Fia

                          Verslag: Ciska

26, 27 mei Hemelvaartweekend

5 en 6 juni Pinksteren

Vrijdag 10 juni Napret

                           Cie: Dik, Auke, Fia

                           Verslag: Remcke

Zomervakantie

Zondag 11 september 2022 Reisje

                         Cie: Babs, Piet, Engbert

                         Verslag: Cornelius

Vrijdag 23 september 2022 Jaarvergadering

                         Notulen: Auke

Bij commissies wordt de eerstgenoemde persoon als initiatiefnemer beschouwd.
Vergaderplek en starttijd is Corona-afhankelijk.

Als je door afwezigheid een beurt/verslag niet kunt vervullen, dien je zelf voor vervanging te zorgen. Geef de wijziging ook even door aan de secretaris intern.

Rekeningnummer: NL79RABO 0375 8725 66 Zuidhorn, Rederijkerskamer Eendracht t.n.v. de penningmeester.